Cookie- og privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler det og hvad vi gør med denne data. Dette er vigtigt, ikke kun for at sikre sikkerheden af dine personlige data, men også for at sikre at Holstebro Turistbusser opfylder alle betingelserne i forhold til  persondataforordningen (GDPR) som trådte i kraft den 25. maj 2018. 

Persondataforordning (GDPR)

GDPR sætter nye rammer for, hvorledes persondata behandles samt, hvordan vi forholder os til retten til privatliv. Persondataforordningen har til formål at styrke og forene databeskyttelsesregler og rettigheder til fordel for EU-borgere. Den er gældende for alle EU-organisationer og organisationer uden for EU (af enhver størrelse), der leverer varer og tjenesteydelser til EU, eller som bruger sporingsteknologier (såsom cookies eller sporingspixel) til at overvåge EU-brugernes adfærd.

 

1. Personlige oplysninger - Hvad vi indsamler og hvorfor

Denne politik er en del af Holstebro Turistbussers herefter ”virksomheden”, samlede dokumentation for, at virksomhedens overholder den gældende persondatalovgivning.

Virksomheden kører rutekørsel, turistkørsel og specialkørsel.

Ved bestilling af ordre indsamler vi kunders personlige oplysninger som Navn, E-mail, Telefonnr., Adresse og evt. alder. Disse oplysninger bliver samlet for at kunne bearbejde den ønskede bestilling ift. Korrekt fakturering og kommunikation under ordreforløb. Denne indsamling sker altid med accept af kunden. Efter endt ordre vil de indsamlede personlige oplysninger bliver brugt til at udsende en kort kundetilfredshedsundersøgelse. Dette har til formål at forbedre og udvikle vores services.

Vi opbevarer personoplysninger i højest 5 år.

Når vi samarbejder med vores samarbejdspartnere i Danmark, EU og EØS område i forhold til det ønskede tilbuds udførelse, vil personlige oplysninger i nogle tilfælde blive givet videre i forbindelse med hotelophold, entreer eller lignende. Hoteller eller arrangører skal ofte bruge alder, navn og køn for at kunne udføre en service.

I de nedenstående afsnit er det nærmere beskrevet, hvad grundlaget er for at behandle de enkelte kategorier og typer af personoplysninger.

 

2. Behandling af personoplysninger om kunder

2.1 Inden kørsel 

Tilbudsgivning

For at kunne give tilbud på kørsel indsamles kontaktoplysninger.
Ved tilbudsgivning henvises til denne persondatapolitik på hjemmesiden.

 

2.2 Under kørslen 

Turlister/køresedler

For at kunne varetage kørslen har chaufføren en turliste eller en køreseddel fysisk form i bussen med kontaktoplysninger. Disse er ikke synlige for andre end chaufføren.

Helbredsoplysninger

På køresedlen/turlisterne kan der forekomme oplysninger om, at kunden er kørestolsbruger. Disse oplysninger der nødvendige, da det kræver specialudstyr i busserne.

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden kan og kun efter nærmere aftale med kunden videregive passagerlister til følgende

  • Færger
  • Hoteller

  

2.3 Efter kørslen 

Turlister/køresedler

Chaufføren afleverer altid disse køresdler til kontoret efter endt kørsel med påførte noter, f.eks klokkeslæt for kørsel. Det er kun det administrative personale der har adgang til disse og de opbevares i aflåst arkiv. Kontoret bruger disse til fakturering.
Turlisterne/køresedlerne gemmes i yderligere 5 år, bl.a. andet af hensyn til bogføringsloven og kørehvil-tidsbestemmelserne.

 

2.4 Kundernes rettigheder

Læs mere om kundernes rettigheder her

 

3. Persondatapolitik vedr. ansøgere 

3.1 Modtagelse af ansøgninger

Ved modtagelsen af jobansøgninger behandler virksomheden de personoplysninger, der modtages i ansøgningen og de tilknyttede bilag. Dette udgør typisk kontaktoplysninger på ansøgeren, oplysninger om kvalifikationer, erfaringer, motivation for ansøgningen og personlige og faglige egenskaber hos ansøgeren.

 

3.2 Håndtering ved modtagelse af opfordrede jobansøgninger

Virksomheden tager kun imod elektroniske ansøgninger og vil ved modtagelse af opfordrede ansøgninger sende en bekræftelsesmail til ansøgeren og oplyse denne om indsamlingen af personoplysningerne, samt henvise til persondatapolitikken på hjemmesiden om ansøgerens rettigheder i forhold til de afgivne personoplysninger.

Alle afgivne personoplysninger vil blive behandlet og opbevaret under rekrutteringsforløbet, hvorefter de vil blive slettet. Et rekrutteringsforløb vil maksimalt vare 6 måneder.

Hvis virksomheden ønsker at gemme interessante og relevante ansøgninger, som modtager afslag på opfordret jobopslag, indhentes der samtykke til at opbevare ansøgning og bilag i yderligere 6 måneder.

 

3.3 Håndtering ved modtagelse af uopfordrede jobansøgninger

Virksomheden sender altid ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger en bekræftelsesmail til ansøgeren og oplyser denne om indsamlingen af personoplysningerne samt henviser til persondatapolitikken på hjemmesiden vedr. ansøgerens rettigheder i forhold til de afgivne personoplysninger.

Ansøgninger modtages kun elektronisk og gemmes i en særskilt mappe i mailsystemet. Efter 6 mdr. slettes de. Det er kun HR afdelingen der har adgang til disse ansøgninger.

 

3.4 Meddelelse om afslag til ansøgere

Afslag på både opfordrede og uopfordrede ansøgninger vil ske pr. mail. Mailen beskriver rekrutteringsforløbet og baggrund for afslaget. Ansøgeren oplyses i forbindelse med afslaget om sletning af de indsamlede og behandlede personoplysninger eller henvises til en politik herom. Alle personoplysninger vil i forbindelse med afslaget blive slettet, medmindre der gives samtykke til fortsat opbevaring

 

3.5 Referencer

Efter aftale med ansøger indhentes evt. referencer.
Referencerne vil blive slettet sammen med ansøgningen efter endt rekrutteringsproces, medmindre ansøgeren ansættes eller giver samtykke til at blive gemt i længere tid. Ansøgeren oplyses ved indhentelsen af et samtykke, om formålet med indsamlingen, opbevaringen, samt om alle ansøgerens rettigheder.

 

3.6 Straffeoplysninger

Straffeattest vil kun blive indhentet på baggrund af et samtykke og for ansøgere, som virksomheden har ansat eller forventer at ansætte og kun i de situationer, hvor virksomheden vurderer, at det er sagligt og proportionelt i forhold til stillingens funktion. Derfor indhentes der alene straffeattester ved ansættelse af personer, hvis det kræves af kunden, hvilket vi ingen kunder har, der gør pt. Straffeattester indhentes altid efter samtykke fra ansøgeren.
Ved afslag på ansættelse vil straffeattesten blive slettet sammen med ansøgningen efter endt rekrutteringsproces.
Ansøgeren oplyses ved indhentelsen af samtykket om formålet med indsamlingen og opbevaringen.

 

3.7 Helbredsoplysninger

I visse tilfælde kan det være nødvendigt og også obligatorisk for ansøgeren at oplyse helbredsoplysninger, der karakteriseres som en følsom personoplysning. Disse oplysninger vil alene blive registreret, hvis der gives samtykke hertil, eller hvis oplysningerne falder inden for helbredsoplysningslovens § 2, og medarbejderen således er forpligtet til at oplyse dem til virksomheden. Hvis ansøgeren ikke ansættes, vil helbredsoplysningerne blive slettet igen.

 

3.8 Efterfølgende ansættelse

Alle afgivne personoplysninger fra rekrutteringsprocessen vil blive opbevaret under ansættelsesforholdet.

 

3.9 Sikring af ansøgerens rettigheder

Læs mere om ansøgerens rettigheder her

 

4. Cookies

Ved at benytte denne hjemmeside, så accepterer du vores cookiepolitik.

Vi tilbyder visse funktioner på hjemmesiden, der kun er tilgængelige via brug af følgende sporingsteknologier. Du kan altid blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser tillader det. Hvis du dog afviser cookies eller andre lignende teknologier, kan du muligvis ikke udnytte bestemte funktioner eller værktøjer.

Generelt tillader disse teknologier vores hjemmeside at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger for at vores servere eller interne systemer kan identificere dig. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre lignende teknologier for at sikre, at kun vi og/eller vores autoriserede serviceudbydere kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun er konstrueret til fortolkning af os.

Denne hjemmeside bruger, som mange andre, cookies. Cookies sørger for, at vi kan levere en bedre brugeroplevelse i hjemmesidens funktioner. Mange funktioner på hjemmesiden afhænger af brug og lagring af cookies, og du kan derfor ikke forvente at hjemmesiden fungerer efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies.

Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lovgivningen, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.Tilsvarende behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i forbindelse med denne privatlivspolitik, i det omfang ikke-personlige oplysninger kombineres med personlige oplysninger.

 

4.1 Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. Eks. sprogvalg. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

 

4.2 Denne hjemmeside benytter følgende cookies:

Tekniske cookies

Tekniske Cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger eks. for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside du besøger. 

Tekniske cookies er nødvendige, og er altid slået til.

Hjemmeside

cookieSafe - 6 måneder

Indeholder en krypteret kopi af udvalgte 3. parts cookies, så de ikke går tabt, hvis de bliver fjernet af browseren.

appCurrentDomainId - 1 år

Gemmer id'en på nuværende domæne, som bliver brugt til at styre sproget

vmcms - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

Cookie-indstillinger

vm-gdpr-accept - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

vm-gdpr - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

lastHash

lastHash - 1 dag

Gemmer den sidste hash værdi i urlen

 

Statistikcookies

Statistikcookies hjælper udviklere til at optimere hjemmesiden, ved at indsamle oplysninger om hvilke sider der er mest populære, og hvilke sider der tilsyneladende ikke falder i brugernes smag. Dermed kan hjemmesiden og brugervenligheden forbedres.

Statistikcookies bruges også til at indsamle generel besøgsstatistik gennem simpel optælling.

De har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad der søges efter på andre hjemmesider.

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_ga_* - 1 år

Bliver brugt til at optælle og gemme antallet af sidevisninger

_gat_* - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

 

Markedsføringscookies

Markedsføringscookies anvendes i kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig.

De indsamler oplysninger om din færden på de enkelte hjemmesider, og danner dermed et overblik over interesser, vaner og aktiviteter, der kan anvendes til at vise relevante annoncer.

Facebook

_fbp - 90 dage

Bruges til at adskille og spore unikke brugere.

_fbc - 90 dage

Når en bruger ankommet til websitet fra annonce med fbclid i URL

 

Personaliserede cookies

Personaliserede cookies indsamler oplysninger om din færden på hjemmesiden, og kan hjælpe med at foreslå andre sider, nyheder eller produkter for dig, baseret på de ting du har vist interesse. 

Personaliserede cookies anvendes ikke til markedsføring andre steder på nettet.

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.

 

Cookie indstillinger

1.2.3 Hvordan kan jeg undgå brugen af Cookies på hjemmesider?

Uanset hvilken browser du bruger, kan du justere browserindstillingerne således den ikke gemmer cookies. Nogle browsere giver dig kun mulighed for kun justere denne indstilling på bestemte websteder.

Hvis du ikke ønsker at modtage eller slette Cookies, så se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

1.3 Tag Manager

Vi forsøger konstant at forbedre kundeoplevelsen på vores hjemmeside ved at give besøgende mere personlige og målrettede kampagner og tilbud. For at gøre dette bruger vi Google Tag Manager (GTM).

GTM er et lille kodestykke, der hjælper os med at spore brugeradfærd på tværs af vores websteder og derefter skubber dataene til vores Google Analytics-konto. Derefter er alle data perfekt organiseret og klar til at vurdere og gennemgå potentielle forbedringer af webstedet og remarketingkampagner.

Vi anser Google for at være en tredjeparts dataprocessor (se afsnit 2 nedenfor).

 

1.4 Kontaktformularer

Skulle du vælge at kontakte os ved at benytte en kontaktformular på vores hjemmeside, gemmes dine oplysninger i vores backend og samles i en email og sendes herefter til os via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Oplysningerne i e-mailen bliver hvis relevant overført til vores CRM-system. Derefter vil dataerne blive tilknyttet en eksisterende konto med en lignende email eller oprettet som en ny kontakt.

Der kan ske eventuel opfølgning på forespørgsel og derfor holder vi os rettighederne til at gemme kontaktoplysninger indtil hendelsens omdrejningspunkt er afsluttet. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand.

  

2. Vores tredje parts dataprocessor

Vi bruger en tredjepart til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt. Læs mere på deres respektive hjemmesider. 

 

Google (Privacy Policy)

 

3. Data brud

Vi vil rapportere enhver ulovlig dataskrænkelse af denne hjemmesides database eller databasen (er) fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer til alle relevante personer og myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret i en identificerbar måde er blevet stjålet.

 

4. Datastyring

Datasyringen på denne hjemmeside styres af: Holstebro Turistbusser ApS med CVR nr. 35386327. 

Holstebro Turistbusser ApS
Rasmus Færch vej 28
7500 Holstebro

Tlf.: 97 42 76 76
mail: info@holstebro-turistbusser.dk

 

5. Ret til adgang og at blive glemt

Kontakt os, hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores databaser, eller hvis du vil have dine personlige data slettet fra vores databaser. Vi vil reagere uden unødig forsinkelse (og under alle omstændigheder inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning, selvom dette kan udvides i vanskelige tilfælde).

Holstebro Turistbusser ApS
Rasmus Færch vej 28
7500 Holstebro

Tlf.: 97 42 76 76
mail: info@holstebro-turistbusser.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et dedikeret team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantiel, kan vi kontakte dig for mere information.

 

6. Spørgsmål vedrørende Privatlivs- og cookiepolitik

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du vil klage over en mulig overtrædelse af lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte os:

Holstebro Turistbusser ApS
Rasmus Færch vej 28
7500 Holstebro

Tlf.: 97 42 76 76
mail: info@holstebro-turistbusser.dk

Når et privatlivsspørgsmål eller en anmodning om adgang / download er modtaget, har vi et dedikeret team, der sorterer kontakterne og søger at løse den specifikke bekymring eller forespørgsel. Hvis dit problem er mere substantiel, kan vi kontakte dig for mere information.